another webs www.biketraily.cz www.rodinanakole.cz www.ceskonakole.com www.roadguide.cz
2 1 2 7 km

Holicko

Z Horního Jelení, místa startu, jsme v lese hned. Na jeho okraji se zhoupneme na několika muldách, na nichž místní drobotina trénuje bikovou techniku. Ale hvězdy BMX z nás nebudou, vydejme se tedy na trasu nám bližší.

technická náročnost
2/5, lehká
časová náročnost
2/5, 2–4 hodiny

První kilometry jsou ušity ideálně pro rozjetí. Zdejší krajina se místy hodně podobá například Ralsku, písčitý podklad, borové lesy, borůvčí, tráva, převážně rovina. Po lesní cestě na zelené značce kilometry pěkně odsýpají, projíždíme obcí Veliny, přeletíme krátký úsek po poli a jsme znovu v pěkném lese.

Před další vsí opouštíme širší cestu a volíme nenápadnou pěšinku po kraji smíšeného lesa. Při pohledu na mapu vypadá další úsek jako narýsovaný podle pravítka. Modrá značka nás vede přímo na sever k toku Orlice. Přímý směr ale ani tady neznamená nudu. Chvilku jedeme po lesní cestě, chvilku po krásné pěšině.

Meandrujeme s Orlicí
Když nám zkříží cestu Orlice, charakter našeho putování se mění. Průvodcem se nám stává žluté turistické značení a my jedeme téměř výhradně po singlu – okořeněném v pravém slova smyslu, tedy kořenitém. Žádné ukrutné sjezdy, ale pěkné svižné a technicky zábavné bikování. V lesích na březích řeky jsou rozesety chatičky, ale jejich množství nepřekračuje únosnou mez, v týdnu jsou navíc většinou opuštěné. Pobřežní trail ukončuje opět širší lesní cesta vedoucí okolo obrovského písníku Marokánka.

Kousek za ním odbočujeme ostře doprava na červenou a rychlá úzká pěšina nás vyplivne až v obci Krňovice. Zdejší hospoda je oblíbeným výletním cílem Hradečáků. Po zastávce je na pořadu dne opět klidnější část etapy. Opouštíme Krňovice podél plotu Podorlického skanzenu a vydáváme se napospas polednímu slunci na polích a loukách Poorlické naučné stezky.

Vítané osvěžení nám přináší brod přes jeden z pravobřežních přítoků. I nejdelší úsek dne vedený mimo les má svou atmosféru. Když se opět objevujeme u letního tábora Suté Břehy, nastal čas se s Orlicí rozloučit. Technický singl listnatými lesy na levém břehu i odpočinkový přesun po loukách na pravém břehu byly příjemným zpestřením dne.

A opět jsou tu písčité lesní cesty střídané pěšinkami. Chvíli je les jehličnatý, chvíli listnatý, ale vzhledem k dusnému počasí je příjemné, že úkryt pod stromy téměř neopouštíme. Projíždíme charizmatickou přírodní rezervací Buky u Vysokého Chvojna, což je smíšený přírodní prales. Cestička se tu vine krásně zelenou travou, popadané stromy jsou porostlé mechem a stovkami obrovských chorošů.

U rybníka Hluboký začínáme stoupat obcí Kamenec na jeden z nejvyšších bodů dne (328 m n. m.). Na jedné straně je pod námi vyhlášené motokrosové závodiště, na druhé se otevírá krásný výhled na Holice a Železné hory v dálce. Rychlým sjezdem po louce se dvěma hrby vhodnými k poskočení přijíždíme do Holic a vyrážíme na posledních zhruba deset kilometrů. Závěr je opět čistě bikový.

Nejen tím, že jedeme převážně singly, ale i pro dvě nejnáročnější stoupání dne. Měří sice jen pár stovek metrů, ale především výjezd k zaniklé tvrzi Na Hradcích už je kopcem nejen v polabských, ale i v obecných měřítkách. Druhé stoupání následuje vzápětí. Sklonem i délkou je milosrdnější, přesto jsme rádi, že je poslední. Opět si poskočíme na muldách výukového trailu a přijíždíme zpátky do Jelení.

Bikování to je!
Kdybyste někdy měli cestu do okolí Pardubic a Hradce Králové, určitě si nahrajte tento okruh do navigace. Okolí Holic není lokalitou, kam by se stahovaly davy bikerů, přesto nabízí zajímavé možnosti. Rozlehlé lesy s malým převýšením a množstvím pěšinek dokáží udělat spoustu radosti.

TIP na další den
Start v Horním Jelení, po modré do Plchůvek, odtud po červené přes Choceň a Brandýs do Perné, zde odbočíme na modrou, které se držíme až do Ústí nad Orlicí. Z Ústí na Andrlův Chlum a zpět opět po modré přes Řetůvku a Hrádek do Brandýsa, odtud po cyklostezce do Chocně, dále po zelené zpět na Horní Jelení. Délka 67 km a 1400 výškových me­trů.

Text a foto: Karel Kuchler

DETAIL TRASY A INFO O OBLASTI

Uložit GPS záznam trasy ve formátu GPX.

Uložit mapu k tisku (mapa 2) ve formátu JPG.

délka okruhu: 63 km

převýšení: 602 m

charakteristika trasy: spíše svižnější rovinatý okruh vedený převážně po lesních pěšinách a cestách

doporučené kolo: hardtail nebo XC full

doporučená mapa: Shocart č. 114 – Královéhradecko, 1:60 000

turistické zajímavosti v okolí: Podorlický skanzen v Krňovicích, Muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích, kostel Sv. Mikuláše Veliny, Muzeum betlémů Třebechovice pod Orebem, arboretum Vysoké Chvojno

nejbližší cykloservisy a prodejny: Vomit Holice, www.vomit.cz, V6 Bike shop Holice Koudelka,www.v6-prodejce.cz

kdy vyrazit: kdykoli v průběhu roku, po deštích jsou některá místa rozbahněná

ubytování a občerstvení: ubytování – RZ Radost Horní Jelení, penzion Staroholická Holice, Camping Hluboký Holice; občerstvení – na trase hostinec U Skanzenu Krňovice, další restaurace v Třebechovicích a Holicích

( 4 )
www.biketraily.cz | www.rodinanakole.cz | www.ceskonakole.com | www.roadguide.cz